Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návod na Laru Croft ANIVERSARI 2 část

4. 2. 2008

Tomb Raider 8: Anniversary

Obrazek

Temple of Khamoon
Skočte dolů do místnosti, kde jsou na každé straně dva sloupy s úchytem pro kotvu, oba je tedy svrhněte. Po jejich troskách pak přeskáčete kolem místnosti a vlezete do okna s cestou dál. Tímto jste se dostali na velké prostranství se dvěma malými sfingami proti sobě a jezírkem s obeliskem uprostřed - toho si zatím nevšímejte, v dalším levelu se sem vrátíte. Potom, co zabijete dvě ofačované zrůdy, musíte jít ke sfinze, která je čelem místu, odkud jste přišli. Nalevo od ní jsou pak sloupy, po kterých vylezete a přeskáčete, až se dostanete na plošinu. Tam je nutné rozstřelit tlačítko na stěně, díky čemuž se vysune hrazda a vy po ní rychle přeskočíte dál. Takhle se dostanete na druhou sfingu a z ní zase dále, až v podstatě oběhnete celou místnost a skončíte na sfinze, u které jste začínali. Právě za ní je páka, která vám otevře cestu vpřed.

Projdete chodbou do místnosti se šesti obrovskými sochami a dvěma kotci, plnými pum. Musíte doběhnout až na konec, tam je již kotec otevřený, takže si dejte pozor, kde zatáhnete za páku, která otevře kotec první a sochy dá do pohybu. Až bude místnost čistá a všechna zvířata mrtvá, zatáhněte opět za páku a během toho, než se sochy dají na své pozice, doběhněte na začátek. Tam skočte na kámen, z něj na první sochu a přes ně se pak dostaňte až na konec na levou sochu. Z ní pak kotvičkou skočíte na římsy naproti (u zadního kotce). Pak pokračujte přes ně a pohyblivou mříž, takže musíte být rychlí. Tím se dostanete do dalšího okna s chodbou.

Tou přijdete na prostranství s dalším jezírkem, dvěma obelisky a kočičí sochou. Musíte tedy do jezírka skočit, zatáhnout za páku a rychle proplavat dveřmi. Když vylezete na plošinu, rozeběhnete se na posuvný mechanizmus a z něj rychle skočíte na římsu nad ním. Odtud pak přeskočíte na plošinu vpravo, která se okamžitě dá do pohybu, vy ji tak musíte velmi rychle přeběhnout, skočit na další odjíždějící část mostu a z něj se pak dostanete na další římsu. Z té skočíte do levého rohu na další a pak se vší silou odrazíte vzad a poběžíte při stěně, dokud nenarazíte na posuvný mechanizmus. Poté již hravě proniknete do místnosti se dvěma dřevěnými kůly, díky nimž se dostanete k páce ve výklenku nahoře (opět budete muset použít pohyblivý mechanizmus u jednoho z nich).

Díky tomu spadne na posuvný most kámen, který jej zablokuje, vy ho pak akorát přetáhnete z jedné strany na druhou a skočíte z něj na stěnu na římse. Posléze se dostanete na menší zajíždějící balkónek, ze kterého skočíte rychle na posuvný mechanizmus, na římsu a na hrazdu. Z výklenku pak hoďte kotvu na protější dveře a stáhněte je dolů. Svižně se do nich kotvou zhoupněte - dříve, než se zavřou. Tam najdete páku, která otevře dveře u stropu. Na ně skočíte a vylezete výše, čímž budete u další páky, která propustí podlahu kolem kočičí sochy. Tudy půjdete dál.

Tímto přijdete do místnosti s několika vyvýšenými průchody - vy se dostanete jen do jednoho a ten vás zavede k žebříku. Když po něm vylezete, napadne vás další mumie a vy se objevíte v místnosti se skarabem na stěně. Toho zatím necháte být a vydáte se chodbou, která vás zavede opět k místnosti s pojízdnými sochami, ale tentokráte o úroveň výše. Opět zatáhnete za páku a opět je všechny přeskáčete dříve, než se vrátí do původní pozice. Jděte až na konec chodby, kde najdete další páku, která skaraba uvolní. Když se tedy vrátíte do místnosti s uvedeným broukem, dojdete do protějšího rohu, vylezete na dva kameny a díky kotvičce se dostanete na římsu naproti. Tu přeručkujte dřív, než se stačí rozpadnout, a pak skočíte na hrazdu u skarabova křídla. Tím se otevřou dveře v podlaze. Po nich se spusťte a hurá další chodbou dál.

Dostanete se do místnosti s obeliskem, kde musíte postřílet několik dravých pum. Potom půjdete ke kotci a vylezete na římsy vlevo od něj, skočíte na jeho mříž a z ní na obelisk. Po něm vylezete, hupnete na páku, s ní otočíte, abyste skočili na další římsu, opět u stěny. Takhle se dostanete ke špičce obelisku a můžete jít dál do místnosti se čtyřmi sloupy. Tam uvidíte několik beden a za čtyřmi z nich jsou místnosti, které vám pomohou vyřešit následující hádanku. Jednotlivé bedny musíte odsunout dostatečně daleko, aby vám všechny čtyři sloupy správně vyjely ze země nahoru. Podle obrazců v daných místnostech pak natočíte sloupy s obrázky k jednotlivým hieroglyfům. Tím se otevře cesta do dalšího levelu.

Obelisk of Khamoon
Zde je hlavní místnost s obrovským obeliskem uprostřed, vy postupně musíte položit všechny čtyři mosty, abyste sebrali jednotlivé artefakty, pak skočili do vody a vrátili se k obelisku v první úrovni, díky čemuž se vám otevřou dveře do úrovně třetí. První páku najdete hned napravo, za dalšími pak bude cesta mnohem komplikovanější.

Pro druhou tedy skočte do vody a vydejte se chodbou dál. Tam narazíte na nové překážky - kamenné drtiče, k těm jděte co možná nejblíže a proskočte je parakotoulem. Takhle se dostanete do místnosti s rozbitými schody a táhlem za nimi. Skočte na něj a rychle odběhněte do protější části, kde vám sjel jeden ze sloupů. Z něj pak skočíte na hrazdu, na římsy, na zasouvající se plošinu a rychle do rohu na platformu. Z ní pak skočte na protější stavbu, je nutné býti přesní, jinak spadnete. Následně skočíte dále a zatáhnete za páku. Načež se vrátíte na středovou konstrukci a vylezete po ní nahoru až do dalšího výklenku, kudy bude pokračovat vaše cesta.

Takhle jste se dostali do místnosti s obeliskem, ale o dvě patra výš. Přeskákejte po římsách u stěny doleva, tam najdete druhou páku, pak se vraťte a vydejte se na druhou stranu, kde se vám otevřely dveře. Tudy se dostanete do obrovské místnosti a můžete se rozhodnout, kterou ze zbývajících pák si vyberete dříve. Seskočte tedy opatrně až dolů, zatáhněte tam za páku a otevřou se vám dvoje mříže. Vytáhněte bednu a vyskákejte na římsy nad ní, z nich se pak kotvou zhoupněte na druhou stranu a do středu na konstrukci. Z této se zase kotvou zhoupněte, tentokráte na římsy, skočte na posuvný mechanizmus a z něj na další římsu. Pak se zhoupněte kotvou tam a zpět a skočte dál. Odtud se zhoupněte kotvou na velké schody a z nich se pak zhoupnete do rohu místnosti, kde se pustíte, odrazíte a zhoupnete do dalšího rohu, což vás vynese na místo, odkud se pak dostanete ke třetí páce.

Pro tu poslední se musíte vrátit do stejné místnosti, kde jste se mohli rozhodnout, jít až dolů a projít otevřenou mříží. Tím se dostanete k obelisku, který oběhnete a vydáte se protějšími dveřmi dál, kde narazíte na další velkou místnost. Opatrně tedy slezete dolů s tím, že z bezpečné vzdálenosti se můžete postarat o trojici nepřátel. Když budete dole, uvidíte vyvýšené dveře, kterými projdete a na konci chodby najdete poslední páku. Pak se vraťte zpátky, skočte od dveří doprava a pak jenom ručkujte a houpejte se kotvou, abyste se dostali zase ke dveřím. Důležité je, abyste se za žádnou cenu nepověsili na zlatou páku - její spuštění není nutné k dokončení úrovně a jen aktivujete další pasti, které vám zkomplikují život. Když seberete všechny artefakty, otevře se pod obeliskem mříž a vy proplavete skrz, abyste vylezli opět v sále s šesticí pojízdných soch. Vrátíte se zpátky do prostranství s obeliskem, artefakty založíte a můžete jít s klidem dál.

Sanctuary of the Scion
Vyběhněte schody a dojděte do místnosti se čtyřmi sloupy, kde otočení jednoho z nich ovlivní jeho dva sousedy. Vy je musíte natočit tak, aby byly vždy dva k sobě orientovány shodnými obrazci, které jsou nakresleny na okolních stěnách. Fíglem je otočit pravý v první řadě a levý ve druhé o dvě pozice. To vysune sloup, po němž vyšplháte.

Chodbou se dostanete do obrovské místnosti s další sfingou. Napravo i nalevo od ní jsou pak dveře, ke kterým se budete muset dostat. Úkolem tedy je získat dva artefakty, abyste otevřeli u sfingy dveře - každý z nich je v jedné z bočních místností. Abyste se do nich dostali, obejděte sfingu k jejímu předku a vylezte na žebřík. Z něj pak skočte doleva a pokračujte dokud se nedostanete ke sloupům. Ty mají na sobě zářezy a díky nim se dostanete na římsy, po nichž vylezete na střechu. Tam si dejte pozor na dvě létající mumie. Pak se hravě dostanete ke dveřím a chodba vás dovede do místnosti se čtyřmi obelisky ve vodě a pátým u stropu.

Musíte tedy postupně vysunout všechny čtyři obelisky z vody, aby aktivací pátého všemi pronikly paprsky světla. Obelisky vysunete tak, že se zachytíte za mechanizmy vedle nich a necháte je zaklapnout mezi skaraby. Od páky, která spouští ze stropu pátý obelisk tak skočte rovnou na nejbližší z mechanizmů a stáhněte ho dolů. Tím nejen, že se vysune jeden obelisk z vody, ale také začne pomalu vyjíždět most. Ručkováním přes obelisky, most a zajíždějící hrazdy pak jednoduše vysunete všechny čtyři obelisky z vody a najdete první artefakt. Pak projdete chodbou, která vás dovede opět ke sfinze. Tam zase vylezete po žebříčku a skočíte doprava.

Opět přeskáčete ke sloupům, po nich vylezete na střechu a postřílíte létající mumie. Pak půjdete dál, k dalším dveřím a budete pokračovat chodbou, která vás zavede do podobné místnosti, kde musíte udělat to samé, jako v té předchozí. Zde je však klíčem k úspěchu aktivovat dva bližší obelisky a až potom dva zbývající. Proto hned od vchodu skočte na římsy, co jsou vpravo od vás, a díky nim vysunete prví obelisk, z něj se pak jednoduše dostanete na protější atd., dokud nevysunete všechny čtyři, nezískáte další artefakt a nebudete stát před sfingou.

Tam na patřičná místa dáte dvojici získaných křížů, čímž se otevřou dveře a vy můžete pokračovat ve svojí cestě za posledním kouskem Scionu. Můžete použít kamennou kouli, která celkem zábavně převálcuje dotírající krysy, nicméně ke zdárnému dokončení není nijak potřeba. Přijdete tedy do velké zatopené místnosti, kde jsou vpravo a vlevo dvě velké sochy. Skočte mezi ně a doplavte až ke dnu, kde najdete páku, která z místnosti odvede vodu. Pak vylezte u nohou té nalevo (jednu z nich má rozbitou, což se vám bude hodit). Po noze tedy vyšplháte, přeskočíte pohyblivou hrazdu a jste na další noze, sochu přeručkujte a s kotvičkou se zhoupněte dozadu ke stěně, kde je žebřík. Po něm vyšplhejte, skočte na římsu vedle a vylezte do náruče levé sochy. Tam se podíváte na podlahu a podle obrázků na ní natočte všechny skaraby, čímž se vám otevře mříž s pákou, která zatopí první úroveň místnosti.

Až to uděláte, vylezte po žebříku u sochy o něco výše, přeručkujte ji až dozadu ke stěně, kde skočte na hrazdu, z ní na římsu a pak na táhlo, kterým otevřete mříž mezi nohama druhé (pravé) sochy, rychle k ní doplavte a podívejte se na podlahu. Tam najdete další skaraby, podle nichž nastavíte ty pod mříží. Zatáhněte znovu za páku, čímž opět zatopíte trochu místnosti. Doplavte tedy k první soše do místnosti s pákou, kde nyní můžete vyplavat o úroveň výše. Takhle vylezete po soše nahoru až se dostanete k dalšímu táhlu, které zatopí celou místnost a vy budete moci vylézt do další, dříve nedostupné chodby.

Těsně před třetím Scionem je hala plná sloupů a nepřátel. Vy se díky zářezům na sloupoví musíte dostat na dvě plošiny vedle brány, kam vložíte první dva kousky Scionu. Abyste se dostali na levou plošinu, začnete na začátku místnosti vpravo, kde je červený sloup se zářezy. Po něm vylezte, skočte na další - červený a z něj se pak kotvičkou zhoupněte přes místnost na vedlejší řadu červených sloupů. Po nich opět díky zářezům přelezte a pak skočte na plošinu s prvním Scionem. Abyste zasunuli i druhý, vrátíte se na stejnou pozici, přičemž se kotvičkou nezhoupnete přes místnost, ale z nejvyšší polohy skočíte na vedlejší šedý sloup. Z něj se pak s kotvičkou proběhněte po stěně a odrazte se na další šedý sloup. Po něm přelezte a skočte na poslední šedý sloup v řadě. Ten vylezte až úplně nahoru a skočte na červený přímo před plošinou se zámkem. Odtud pak hupsněte na plošinu a vložte druhý Scion. Mříže jsou pryč a vy tak máte třetí kus skládanky.

Egypt se nám pořádně protáhl. Proto Lařino dobrodružství dorazíme až ve třetím díle našeho návodu. Tam se také konečně dozvíte, jak vyřešit záhadu Croftovic panství.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Jak se skrcit na Lara Croft ?

(Adam Stengl, 21. 10. 2013 19:50)

Ahoj můžu se zeptat jak se krčí na Lara Croft Tomb Raider? Děkuju za odpověd...

Jak se skrcit na Lara Croft ?

(Adam Stengl, 21. 10. 2013 19:48)

Ahoj můžu se zeptat jak se skrčuje v Lara Croft Tomb Raider ?